Notariat


LAHIYƏLƏRIN ÇƏKILMƏSI-HAZIR TIKILILƏRIN LAHIYƏSININ ÇƏKILMƏSI, SAHƏSININ HESABLANMASI VƏ YA TIKILƏCƏK OBYEKTLƏR ÜÇÜN TIKINTI, ELEKTRIK, KOMUNIKASIYA LAHIYƏLƏRININ ÇƏKILMƏSI SIZƏ GÖRƏCƏYINIZ IŞLƏRI PLANLAŞDIRMAĞA IMKAN VERƏCƏK.HAZIRLANAN LAYIHƏLƏRIN KEYFIYYƏTINƏ 100% TƏMINAT VERIRIK.

Baxış sayı: 60
Lağv et